މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ބީ.އެމް.އެލް އަށް 199 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރެވޭނެ - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

100 ރުފިޔާގެ ނޫޓު އަލުން ޗާޕް ކޮށްގެން ގެނެސްފި

އެމްއައިބީގެ އައްޑޫ ބްރާންޗުގެ ޚިދުމަތް މާޗްމަހު ފަށަން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.7 ބިލިއަން

މާވާރުލުގެ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

%14 ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށްދޭ ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބިދޭސީންނަށް ވޯކް ވިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ޓާޓާ ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ-

1 2 ... 917 918 919 920 921 922 923 ... 952 953