ހާބަރާއި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތުދެނީ

މިހިން ލަންކާގެ ސީދާ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

"ޓެޕް" ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށްފުޅާކުރަންޖެހޭ - ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

2ވަނަ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އެކްސްޕޯގައި ހިމެނޭ ގެލެރީ މިއަދުވެސް ހުންނާނީ ހުޅުވާފައި

އެސްބީއައި އިން ޓްރެވަލް ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ެއެމްއެމްއޭއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހޮޓްލައިންއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަމާނާ ތަކަފުލްއިން އެކުންފުނީގެ މޯބައިލް އެޕްއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޗައިނާ އަދި ޔޫރަޕް ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށަށް ގޮސްފި