ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާންކުރައްވައިފި

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ، ހަރުދަނާ ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރަނީ

ބީ.އެމް.އެލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މިއަދު މެންދުރާއި ހަމައަށް މެދުކެނޑިދާނެ

ރޯދަ މަހު މަސް ދަޅުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ޗެއަރމަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އާ އެވޯޑްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރުގައި ސާފު ނުކުރާ ތެލުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި