އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ މިއަހަރުވެސް ނުބަހާނެ!

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް 50 މިލިއަންރުފިޔާގެ ލޯނު

"އަމާރީ ހަވޮއްޑާ މޯލްޑިވްސް" ޖެނުއަރީމަހު ހުޅުވަނީ

ބިގް މިލިއަން އޮފާރގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމްދިނުން

އައްޑޫގައި ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރާނީ މަސް ގަނެ، ފިނިކުރާ ކާރުހާނާއެއް

އޭ.އައި.އައި.ބީގައި ބައިވެރިވުމަކީ އެޅުއްވި މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް

ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓަރީ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

މިއަހަރުގެ ޑަބްލިއު.ޓީ.އެމް ފެއަރ ވަރަށް ކާމިޔާބު - މިނިސްޓަރ

"އީޒް އޮފް ޑުއިން ބިޒްނަސް" ގައި ރާއްޖެ 3 ދަރަޖަ ފަހަތަށް