ދިވެހި އުފެއްދުމެއްކަން އަންގައިދޭ ލޯގޯ ތަޢާރަފް ކުރުން

އައިހެވަން މަޝްރޫޢު ސައޫދީން ނަގާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ސަޢޫދީ ދަތުރުގައި ތެލާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާވެސް ކުރިއަށް ދާނެ- ޝައިނީ

ތެޔޮ ހުރެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފަށަލައެއް ބ.އަތޮޅުން ފެނިއްޖެ

އައިޓީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

"ޓެކްސީ ޔަގީން" ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތަޢާރަފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން "އީ ޓުކުރި" ތަޢާރަފްކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ޔޫތް ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޔޫރޯ މާރކެޓިންއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ އެކު ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އިތުރުވާނެ