ރާއިފް ޔޫސުފް

465 ލިޔުން

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިންޑިއާއިން ސެމީ ފައިނަލާއި ގާތަށް

ވޮލީގެ 4 ކޯޗަކަށް ސާބިޔާގައި ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު

އިއްބެގެ 5 ގޯލާއެކު، ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާއިން 13 ލަނޑު ޖަހައިފި

އީގަލްސް އަތުން ފަހު ވަގުތު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ބައްސާމް އާއި ޗެލެންޖް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް - ސުޒެއިން

ޗިލީ ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ އުރުގުއޭ ހޯދައިފި

ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުވެސް ދަ ގްރާންޑޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފާޑު ކިއުންތަކަށްފަހު އެފްއޭއެމްއިން ގިނަ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކޮށްފި - ސުޒެއިން

އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މޯހަން ޖަޕާނަށް

ގަތަރު ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް

އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާއަށް އިންގްލެންޑްއާއި ފްރާންސް ދަތުރުކޮށްފި

ދަ ގްރާންޑޭ މެޗް ރަގަނޅުވާނެ - ވިކްޓްރީ

އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޖަރުމަން ދަތުރުކޮށްފި

އެފްއޭއެމްއިން ސީޒަންއަށް ތައްޔާރެއް ނުވޭ - ކޯޗް ނިޝްތާރު

ލ.ގަމުގައި މިއަހަރުވެސް ބައިބަލާ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި

ޗެންޕިއަން ޓީސީ އީގަލްސްއަތުން ޕޮއިންޓްއަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާ 1 ވަނައަށް

އަންހެން ވޯލްޑް ކަޕްގެ 2ވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ޓީމްތަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

އައިއޯއައިޖީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 23 24