މަރިޔަމް ވަފާ

2347 ލިޔުން

މިސްކިތް މަރާމާތުކުރަން ޓެލެތޯން ބާއްވާތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ 70 މެގަވޮޓްގެ މަޝްރޫޢު އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި

އަނިޔާވާ ވެލާކަހަނބު ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ދޫކުރާ ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ހައިވޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސޯލާ ނިޒާމް 15 އަހަރު ވަންދެން ބަލަހައްޓާނީ ތައިލެންޑުގެ އެންސިސްއިން

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށިން 1200 ޓަނުގެ ކުނި ބޭރުކޮށްފި

މިދިޔަ ދެމަހު ޢުމްރާއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ޢަދަދު 4000އިން މައްޗަށް

ފޮއްދޫ މީރުފެން ފަށަލަ ހަލާކުވުމުގެ ކުރިން އެރަށަށް ރައްކާތެރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ނިޡާމް ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ހިލޭ ޑިގްރީގެ ފައިދާއާއި މަންފާ 16000 ދަރިވަރުންނަށް

ތެޔޮބޯޓު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކުރި ދުވަހު އެބޯޓު އެއަރޕޯޓު ކައިރިން ފެނިފައިވޭ: ފުލުހުން

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން ކައިރީ މޫދަށް ކަޅުތެޔޮ އެޅިގެން ސާފުކުރަނީ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 35 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެ

ކުނި ނުނަގާ ހުރިނަމަ އެކަން ވެމްކޯއަށް އަންގާ

އުތުރުގެ ސަރަޙައްދީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓޭޝަން މާރިޗު މަހު އޮޕަރޭޝަނަށް

37 އަހަރުގެ ޚިދުމަތަށްފަހު ޙަރިއްޔާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޓަޔަރކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު - ދެގޮތެއް ނުވެ، ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތުގައި 60 އަހަރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ފޮށި ހުންނާނީ ހުޅުމާލޭގައި: އިލެކްޝަންސް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް: ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 117 118