ކަންދަހާރުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ކޮންސުލޭޓަށް ދިން ހަމަލާ އދން ކުށްވެރިކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށް

އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ އޮފިޝަލެއް އަފްޣާނިސްތާނުގައި މަރާލައިފި

ސައުދީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 35 އަށް

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މުހިއްމު- މޭ

ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން އިސްރާއީލާ ގުޅުން ބަދަހި ނުކުރުމަށް ހަމާސްއިން ގޮވާލައިފި

އުތުރާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް އެމެރިކާން ގޮވާލައިފި

ސައުދީއާއެކު ގުޅުން ކަނޑާނުލާނެކަމަށް ޓްރަމަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1 2 ... 789 790 791 792 793 794 795 ... 1051 1052