ގައްޒާފީގެ ދަރިކަލުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ސަރިޔަތަށް އޭނާ ހާޒިރުވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ އަދަދު 900އަށް

ސިޔާސީ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާ ބޭނުން ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތައް ނައްތާލުމައިގެން މުޅި ދުނިޔެ ކުރިޔަށް ދާންވެއްޖެ

ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަން ސާބިތުވޭ - ލަވްރޯފް

ޣައްޒާއަށް މިއަދު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ 4މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި 3މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް 239 މީހުންނާއެކު ގެއްލިއްޖެ

އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބާ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރަމުންއެބަދޭ

1 2 ... 666 667 668 669 670 671 672 ... 716 717