މުމްބާއީގެ ބަނދަރުގައި އޮތް އަސްކަރީ ސަބްމެރިންއެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ، އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާއެކު އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

އިސްރާއީލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ 26 މީހަކު މިނިވަންކޮށްފި

މޫރްސީއަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއެއްގައި އެކަކު މަރުވެ އެގާރަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ 66ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ އިހްތިފާލްތައް ފަށައިފި.

ސުލްޙަ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޕާކިސްތާނުން ދޭ އެއްބާރުލުން ބަން ކީމޫން ފާހަނގަކުރައްވައިފި

މިޞްރުގައި ހިންގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކަކީ ޓެރަރިޒަމްއާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެއް- ހިޣާޒީ

މޫރްސީގެ ސަޕޯޓަރުން ނެރެ ފާޠިޙް މިސްކިތް ހުސްކޮށްފި

އަލް-ފާތިޙް މިސްކިތުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

1 2 ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 »