ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ސޫރިޔާއަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް، ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ގޮވާލައިފި

ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރިއްޔާއިން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުމެއް ނުކުރޭ-އުމްރާ ޒުޢަބީ

މިޞްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާޙް އަލް-ސީ ސީ ސޫދާނަށް ވަޑައިގެންފި

މިޞްރަކީ އިންސާފުވެރި، ސުލްޙަވެރި އަދި ފާޤަތި ގައުމަކަށް ހައްދަވާނެ - ސީސީ

ސިޑްސް ބައްދަލުވުމުގައި ޤައުމުތަކުގެމެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ

ޔޫކްރެއިނަށް ރައްދު ދޭނޭ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިޔާއިން ދީފި

ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް އައި.އެސް.އައި.އެސް ފަހަތައް ޖެއްސިދާނެ-

ރެކޯޑު ކުރެވުނު "ޕިންގް" ފުރިކުއެންސީތަކާއި އެމް.އެޗް 370 އާ ގުޅުމެއް ނެތް

1 2 ... 590 591 592 593 594 595 596 ... 631 632