ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލަށް ތަރައްޤީ ކުރައްވާ ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް

"ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު ރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

އެމްޓީޑީސީއަށް މިދިޔަ އަހަރު 93.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެއްޖެ

ޔޫރަޕުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ މާބޮޑު އަސަރެއް ފަތުރުވެރިކަމަކަށް ނުކުރޭ

ތައިލެންޑުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމަށް

ލަންކާއާއި އައްޑޫސިޓީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޓްރެވަލް އެވޯޑް ބާއްވާ ތާރީޚު އަންނަ މަހު ޢިއުލާން ކުރަނީ

'ޓެލެގްރާފް ޓްރެވަލް އެވޯޑް' ގެ އެންމެ ކަމުދާ ޤައުމުގެ ކެޓަގަރީ

1 2 ... 77 78 79 80 81 82 83 ... 88 89