ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަން ވަނަތަކެއް ލިބިއްޖެ

ޔޫރަޕުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޮރޮކޯއަށް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުރިމަގު ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އައްޑޫސިޓީގައި އިތުރު 4000 އެނދު ޤާއިމްކުރުން

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އޭޝިޔާއިން

ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް- ސާރވޭ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާ ރިސޯޓްތައް ބަލަން ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއާއި މެދު ދެކޭގޮތް އެނގުން މުހިއްމު- ޟިރާރު

1 2 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84