ޓޫރިޒަމް ޖޮބް ފެއާރ މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ

އާރތްޗެކް ބްރޮންޒް އެވޯޑް ގިލި ލަންކަންފުށިން ހޯދައިފި

ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯގެ ވީޑިއޯ މުބާރާތުގެ އެވޯޑެއް ރާއްޖެއަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ޖޮބް ފެއަރ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %4.3 އިތުރުވެއްޖެ

ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

އެކްސްޕޯ މިލާނޯ 2015ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުން

އެއްމެ ހިތްގައިމު ޓްރީ ހައުސް ހޮޓެލް ތަކުގެ ލިސްޓްގަ އަމިއްލަފުށި

1 2 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79