މިހާތަނަށް 2000 އަށްވުރެ ގިނަމީހުންނަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރަނީ

ވީއައިއޭގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ފިއުލްފާމުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ލަޔަރ ކެފޭ"އިން މިފަހަރުވެސް ޢީދު ފާހަގަކުރާނެ

ދެ ގްރޫޕަކުން ކުރި ޒުވާބުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

އައްޑޫސިޓީގައި ސްކައިޑައިވިން ހަރަކާތެއް ބާއްވާނީ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށް

ކިމް -ޓްރަމްޕް ސަމިޓާމެދު ޗައިނާ އާއި ޖަޕާނުގެ ބަސް

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަކީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަސް