ލޯންޗުކޮޅަށް ހަމަލާދިނީ "ބާރުގަދަ" ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން!

ހައިކޯޓްގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ޣަނީ

ވިލާކޮލެޖްގައި މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސްއިން އެޑިއުކޭޝަން ކޯހެއްފަށަނީ

ދެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އޭ.ބީ.ޔޫ ފެސްޓިވަލުގައި ޕީއެސްއެމް

ހުޅުމާލޭގައި ބްލަޑް ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ނޭޕާލްގެ އާ ރައީސާއަށް، ރައީސް ޔާމިން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބުރުނީ އާއި މަޑިފުށީގެ ނަރުދަމާ ނޮވެމްބަރު މަހު ނިމޭނެ- ފެނަކަ

މުއިވެޔޮދޮށު މައިޒާން ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް ހުޅުވަނީ