ނައިފަރުގެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން މިރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި

ފަލަސްތީނުގައި ވެރިކަން ކުރާނޭ އެހެން ފަރާތެއް އެމެރިކާއިން ހޯދަނީ

ބްރިޖްމަތީގައި ބާއްވާ ކައިވެނީގެ ޙަފްލާތައް މިއަދު ހަވީރު

އިދްލީބުން ޓެރަރިސްޓުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަކީ ޤައުމީ ޒިންމާއެއް: ސޫރިޔާ

100 ޑޮލަރާއި 50 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާންމުންގެ ލޯތަށް ބްރިޖުން ދައްކާލި ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓިފައި

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރެކޯޑް ޢަދަދަކަށް މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ