ރާއްޖޭގައި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މައި މަރުކަޒު އެޅުމަށް، ވިހި ހާސް އަކަ ފޫޓްގެ ބިން

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް 15 ވަރަކަށް އަހަރު ބޭނުންވޭ

ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ރޭގެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ބޯހިމެނުމުގައި އެއްކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ ފަރުދީ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރާނެ

"ނޮން-ޕްރޮފެޝަނަލް" ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ގެނައުން ހުއްޓާލުން

ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު އަތުލައިގެންފި

27 މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

މަޑިއްފުށްޓާއި ބުރުނީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްބުމުގައި ސޮއ