ހަނިމާދޫ ހައުސިންގް ޔުނިޓުތަކުގެ ފައިސާ ދައްކާނެ ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖާއިއެކު ޓީޗާރސް އެސޯސިއޭޝަނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އައްޑޫގައި ޕެޓްރޯލް ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުން ކަރަންޓުގެ ބޮޑުބައެއް އިސްރާފް ކުރޭ

ދަރިންނަށް ޚަރަދު ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރަން ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް

ދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި މަސްތުވާ އެއްޗެއްސާއި އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

64 މައްސަލައެއްގެ ތަހުޤީގު ނިންމާ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕީ.ޖީ އަށް ފޮނުވައިފި

"ދާރުލް ޤުރުއާން" ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު ދައްކުވައިދޭނެ