އަނގޮޅިތީމް ޞިއްހީމަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން މިހަފްތާގައި ދ. އަތޮޅަށް

ކެންސަރަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މިހާރު ފަރުވާ ލިބޭނެ

ނައިފަރުގައި އަޅާ 5 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސްޓެލްކޯގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހެލްތު ސްކްރީން ކޮށްފި

ނެޝަނަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރަނީ

ފްލޫކުލިނިކްތަކަށް 600އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ދައްކައިފި

1 2 ... 323 324 325 326 327 328 329 ... 344 345