އައްޑޫގައި ވާ އެމްއެންޔޫގެ ބިން ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރަނީ

ކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ކިޔެވުން މިއަދާއި މާދަމާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ބަސް އާލާކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަލުން އިއުލާން ކުރަނީ

ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބާއްވައިފި

ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އިއުލާންކުރީ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް- އޭސީސީ

ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ 23 ދަރިވަރަކަށް

1 2 ... 271 272 273 274 275 276 277 ... 279 280