އެމްއެންޔޫގެ ކެމްޕަހެއް ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަނީ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ޗައިނާއިން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި

2016 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ފަށާ ކޯސްތައް އިއުލާނުކޮށްފި

މިނިމަމް އެންޓްރީ ރިކުޔަމަންޓް އިސްލާހުކުރަނީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ހއގެ ސްކޫލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އުނގޫފާރުގައި ބޭރު ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އޭއޯޑީގެ ޑިޒައިނިން ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލައިފި

1 2 ... 268 269 270 271 272 273 274 ... 287 288