ސައުދީ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުގެ މޭ އިންޓޭކު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

ރ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރައްވަނީ

އައްޑޫގައި ވާ އެމްއެންޔޫގެ ބިން ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރަނީ

ކަލާފާނު ސުކޫލުގެ ކިޔެވުން މިއަދާއި މާދަމާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ބަސް އާލާކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަލުން އިއުލާން ކުރަނީ

ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ބާއްވައިފި

1 2 ... 265 266 267 268 269 270 271 ... 273 274