މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

މިއަހަރު އިތުރު 2000 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރައްވަނީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ގދ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ތިނަދޫ ސްކޫލްތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދަރިވަރުންގެ ސިއްޚީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

"ދަ ލީޑަރ އިން މީ" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ކޭޝިއަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

އޯޓިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޭލުންތެރިކުރުން

އެމްއައިޔޫގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

1 2 ... 130 131 132 133 134 135 136 ... 166 167