މެލޭޝިޔާގެ 3 ޔުނިވަރސިޓީއަކާއެކު މަންދުކޮލެޖުން ސޮއިކޮށްފި

2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް

ލިޔުންތެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަތުން މުހިންމު

މަތީ ތަޢްލީމްގެ ލޯނު އެހީގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް

ޑެންގީ ފެތުރެމުންދާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

208 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދީފި

ޔުނިވާސިޓީން އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

އަނަން އަހަރުން ފެށިގެން އޭލެވެލްއާ އޯލެވެލް އެއްދުވަސްވަރެއްގައި

1 2 ... 109 110 111 112 113 114 115 ... 121 122