ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް އަވީގައި ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް އަންގައިފި

މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް މާލީ ކަންކަން އުނގަންނައިދޭން ޖެހޭ- ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް 30 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމްތައް އޭސީ ކުރަނީ!

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމަށް 242 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި

ވިލިނގިލީގައި ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގްރޭޑް 9 އަކަށް 2 މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އެމްއެމްއައިއިން ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށްޓަކައި 1000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށައަޅައިފި - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123 124