ބަޖެޓް 2019 - ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް 3.27 ބިލިޔަން ރުފިޔާ

ޔޫއެންޑީޕީގެ "ޔޫތް ވިޝަން" ތިނަދުއަށް

އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ޔޫއެންޑީޕީން ތިނަދޫގައި ބާއްވައިފި

ޖެނުއަރީމަހު ފަށާ 97 ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފޮޓޯ ގެލަރީ : އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ސްޓަރ ދަރިވަރުންގެ "ކަލަރ ޕާޓީ"

އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ސްޓަރ ދަރިވަރުންގެ "ކަލަރ ޕާޓީ" ބާއްވައިފި

އަންނަ އަހަރު އެމްއެންޔޫ ތިނަދޫ ކޭމްޕަހުގައި އާ ތިން ކޯހެއް ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރު ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް 3ގެ ތިން ކޯހެއް ހިންގާނަން - ޓިވެކްް

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާމިނަތު އަކުމަލް މުޙައްމަދު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 107 108