މާލީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވި ޤުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ޕްރީސްކޫލްތަކަށް އެހީ ދެނީ

ނިއުނޯމަލްގައި މާދަމާ ކިޔަވަން ފަށަށް ސްކޫލްތައް ތައްޔާރުތަ؟

" ޓެލީއާއެކު ކޮއްކޮމެން" ގެ ނަމުގައި އާ އެނިމޭޓެޑް ޕްރޮގްރާމެއް

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި 198 ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި

ސަޢުދީގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ 62 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެގެނެސްދީފި

ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ޕީޓީއޭއިން މާސްކު ފަހައިދެނީ

މި މިޙާލަތުގައިވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ - ރައީސް

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު 514 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

ކޯވިޑް-19 : ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 166 167