ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކަށް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކެއް

އދ.ގެ ޖެނަރަލް އެސެމްބްލީގެ ދަރިވަރުންގެ މާދިރީ، ވަރަށް ޝައުޤުވެރި!

22000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ފްލައިން ސުކޫލު ހިންގަން އެވިޑުން ހެދި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފި

ނަރުހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތުތަކެއް

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

11،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް "ގްރީން ކާޑު" ދޫކޮށް ނިންމައިފި

"އެއަރ ޗެލެންޖު"ގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ކާމިޔާބު ކުރި ސްކޫލަކަށް ކެޔޮދޫ ސްކޫލް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 204 205