ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެނީ

ޅެން ހަދަން ދަސްކުރަން 25 ޖާގައަށް 420 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި

އޮންލައިންކޮށް ހިންގޭނެ ކޯސްތައް ކަނޑައަޅާ ކިޔަވާދިނުން ފެށުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އެދިއްޖެ

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަރނެޓް ޑޮންގްލް ދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރާއިންވެސް ކުރީ ސަފުތަކުގައި

ކޯވިޑް-19 : "އައު ޢާއްމު ޙާލަތުގައި 4 ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވއިދޭން ޖެހިދާނެ"

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ގިނަ ނަރުހުން ދާއިރާއަށް ނެރެވޭނެ - ސްކޫލް އޮފް ނަރސިން

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނާއިބް ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ގޭގައި ތިބި ނަމަވެސް ކުދިން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުނުކުރޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160 161