ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 2 ސްކޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އެމްއެންޔޫއިން ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަރިކަ ބެލެހެއްޓޭނެ ފަންނީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕެއް އުފައްދަނީ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޢާންމުކޮށް ކިޔަވައިދޭން އަންގާފައެއް ނުވާނެ: ތަޢުލީމީ ވުޒާރާ

ތިނަދޫއިން ފެނުނީ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާއެއް: އާދަމް ނަސީރު

ރާއްޖޭގެ 11 ސްކޫލެއްގައި ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ ކިޔަވައިދެއްވަން ފަށްޓަވައިއިފި

އެމްއެންޔޫގެ 3 ފެކަލްޓީއަކަށް ޑީނުން އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމީ ތަޢުލީމަށް ޚާއްޞަ ސްކޫލެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަނީ

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ހަފްތާ-14ގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ: ޑރ. ޝަފީޢު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 281 282