ސެޓެލްކޯއިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، ފެން އުފައްދައި މާކެޓަށް ނެރެނީ

އެމްޓީސީސީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރުންގެ ވަޒީފާއަށް 120 ދިވެހިން ހޯދަނީ

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރެއާ ދެމެދު ބާއްވާ ފެރީ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ހެދިޔަސް ފަޅު ގަދަވާތީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން: މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް

3 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކޮށް 2 ރަށެއްގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރަނީ

ހުޅުމާލެއަށް 18 އަހަރުވީއިރު އާބާދީ 231000 އިން މައްޗަށް

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަޙައްދުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ހެޔޮބަދަލެއް

ޖޫން މަހު، ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 339 340