އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމްގެ 6000 އެނދު ތަރައްޤީކުރަން ދާދި އަވަހަށް ފެށޭނެ: ރައީސް

ތިލަފުއްޓަށް ޕޯޓު މަޝްރޫޢު ބަދަލުކުރުމުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިތުރު 70 ހެކްޓަރު ބިން ލިބިއްޖެ: ރައީސް

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތައް ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ފަށައިފި

މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ޖުލައި ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ: ރައީސް

ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 19 ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ދެ ސްކޫލެއްގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް އަމިއްލަ ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ސީ-ޓު-އެއަރ ކާގޯ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 3 ފަރާތަކާއެކު އެމްޕީއެލްއިން ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ޤާއިމްކުރާ ކެޓް ޝެލްޓަރގެ ބިންގާ އަޅައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 582 583