ލަފާފުރުމަށް އުފުލި ތަކުލީފު ނިމުމަކަށް އައިސް، ފުޅަދޫއަށް އިތުރު ތަރައްޤީ

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަރުވާ، އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް

ފެބުރުއަރީގައި ޚިދުމަތް ފެށޭވަރަށް ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަނީ

ބ.އަތޮޅުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމަކާއި ގާތަށް

ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް އަތޮޅުތަކުގައި

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ޕައިލް ފެނުން މައްޗަށް

ހިޔާގެ 900 ފްލެޓު ހުރީ ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔަށްދީފައި

ޅ. އަތޮޅުގެ އާރްޓީއެލްގެ ޓެސްޓު ދަތުރުތައް އަންނަ ހަފްތާއަށް

ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދިނީ މި ސަރުކާރުން: ޔުމްނާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 405 406