ނާލާފުށީގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރެވޭ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ މައި ދޮރާއްޓަކަށް އައްޑޫ

ރާއްްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ސައުދީއިން ޝައުގުވެރިވޭ-

ސަރުކާރުގެެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން

މަނިޔަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު

ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު

"ބްލެކް ބެރީ" ކުންފުންޏަށް 5.9 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާނުވެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އައްޑޫ ބްރާންޗް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

1 2 ... 932 933 934 935 936 937 938 ... 954 955