އައްޑޫ ސިޓީގައި އިސްލާމިކް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް މިއަހަރު ގާއިމްކުރަނީ

އެސްޓީއޯ އިން މިފަހަރު ރޯދައަށް އާ ބްރޭންޑެއްގެ އުފެއްދުންތަކެއް

އިޤްތިޞާދީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދުބާއީގެ ފަންނީ އެހީ

މާލެ، ހުޅުލެ ފެރީޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުފެށި

ފަރުކޮޅުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓް ނަހަދާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި

4 ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މަޓާޓޯ އެވޯޑްސް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި

ބެޔަސް ނުބެޔަސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އުޅަނދުތަކަށް ފައިސާ ދެނީ

ރޯދަމަހަށް ގެންނަ މަސް ދަޅުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިމަހުގެ 13ގައި ލިބޭނެ

1 2 ... 931 932 933 934 935 936 937 ... 954 955