މަޑޫގަލި ރިސޯޓު އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސެންސް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް 30 ދުވަސް

އުރީދޫއިން އިތުރު ހަތަރު ރަށަކަށް ތްރީޖީ ޕްލަސްގެ ހިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފައިނުގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

" އަގި" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް

އާ ހައުސިންގް ސްކީމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަމަހު ހުޅުވާލަނީ

ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތައް އަލުން ހަރުކުރުކުރަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އިންޑިޔާގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރު ދަށަށްދާނެ

މާލެ އަތޮޅުގައި ޚާއްޞަ އޮޑިޓެއް ކުރިޔަށް ދާކަމަށް މީރާއިން ހާމަކޮށްފި