މިދިޔަމަހު މީރާ އަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ

އިތުރު އެއަރލައިންތަކެއްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ކޯނޯ ދަ މާސްޓާ އޮފް ސީޒަނިންގައި ދިވެހި ޝެފަކު ބައިވެރިވަނީ

އެމްޓީސީސީ އިން ތިލަފުށީގައި ހެދި ބޯޓް ޔާޑް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

މަހުގެ ބާވަތްތައް ބޭރުކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް!

އޮގަސްޓް ނިމުނުއިރު އެމްއެމްއޭގެ ރިޒާވް 310.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މަސްވެރިކަމަށް ދޫކުރި ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދޭ!

މަސްވެރިކަމުގެ އާލަތްތައް ވިއްކާ ޚާއްޞަ ފިހާރައެއް ނައިފަރުގައި

ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް، މިފްކޯ ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު