ސަޢޫދީ ދަތުރުގައި ތެލާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާވެސް ކުރިއަށް ދާނެ- ޝައިނީ

ތެޔޮ ހުރެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފަށަލައެއް ބ.އަތޮޅުން ފެނިއްޖެ

އައިޓީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ލޯނުތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

"ޓެކްސީ ޔަގީން" ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތަޢާރަފުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން "އީ ޓުކުރި" ތަޢާރަފްކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ޔޫތް ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޔޫރޯ މާރކެޓިންއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ އެކު ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އިތުރުވާނެ

އައިހެވެންގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެސްއީޒެޑްގެ 2 މަޝްރޫޢުއެއް ފަށަނީ