އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވި ސައިޓަށް، ހުއްދަނެތި ދިޔަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އުތުރުގެ 6 ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

1

"1619" ހޮޓްލައިން މެދިވެރިކޮށް ތާޒާފެނަށް ފަސޭހައިން އޯޑަރުކުރެވޭނެ

ތިނަދޫ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ދިހަވަރަކަށް ދުވަހުތެރޭ ނިމޭނެ - އެމްޓީސީސީ

ހަދަމުންދިޔަ ޢިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ

އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރު އިތުރުކޮށްފި

ހައިކޯޓަށް 40 އަހަރު، މަރިޔަމް ރަޝީދާގެ ޚިދުމަތަށް 39 އަހަރު

1

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިޔައީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުނު ދެމީހުން - ފުލުހުން

ނައިބުގޭ ޅަތުއްތު އިންޑޯ ޝޫޓިންގ ރޭންޖުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : މަސްދުވަހަށްފަހު ހޯނޑެއްދޫ މޮނިޓަރިންގއިން ނަގައިފި

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދުވާފަރުގެ 7 މަގުގައި ތާރުއަޅަނީ

"ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދާ މީހުން އިތުރުވުމުން، ދައްކުވައިދެނީ ޚިދުމަތަށް އޮތް އިތުބާރު"

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 63 މީހުން

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް މާދަމާ އަލުން ހުޅުވަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށައިފި

1

އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑޯނިއަރ މަތިންދާބޯޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރަށް - ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ކާގޯ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރުކޮށް މުދާ ބާލައިފި

ކޮޗިންއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ކާގޯ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރުކޮށްފި

އިންޑިއާ-ކުޅުދުއްފުށި ކާގޯ ފެރީ މާދަމާ އަންނާނެ، ފުރަތަމަ ދަތުރުގައިވެސް 500 ޓަނުގެ މުދާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90