ވަފީޤާ ޙާމިދު

2645 ލިޔުން

އިތުރު 396 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން ވައިގެ މަގުން 4512 އަކަމޭލު ބަލައިފި

ކޯވިޑު ޖެހިގެން އައްޑޫން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މާލެއިން 14 މީހުންނާއެކު އަލަށް 46 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސްގެ މެޑެލް

އެންމެ ހުނަރުވެރި ކުދިން މުދައްރިސުންނަށްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި

ކަނޑަށް ވެއްޓި ނިޔާވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގީ "ސީގަލް"ގެ މުވައްޒަފުން ދިިރިއުޅޭ ޢިމާރާތުގައި

އަމީނީ މަގު ޢިމާރާތެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ނާހިދާގެ ޖަނާޒާ އަސުރުނަމާދަށް ފަހު

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 348،000އިން މައްޗަށް

ލަންދޫގެ އައު ބަނދަރާއެކު މިހާރު ދިމާވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް

ޓޮޕް ޓެން ޖަލްސާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު: ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ސްޓޭޖްމަތިން އެވޯޑް ދޭނެ

އެޗްއީއޯސީން ވޮލަންޓިއަރުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގައިފި

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ތިމާވެއްޓެއް އޮތުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްގެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައފި

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި އަންހެނުން ދޭ އެއްބާރުލުން ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭނެ: ފަޒްނާ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދު 344000އިން މައްޗަށް

އިތުރު 70 މިޙަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 60 އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތަށް ނެރެވޭނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 132 133