ވަފީޤާ ޙާމިދު

2426 ލިޔުން

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 959 މީހުން

އިތުރު 233 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ގިނައީ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު ސްކޫލެއް ޢިމާރާތްކުރަން ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީއަށް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަލުވިކަމާއެކު ދަނީ ކުރިއަށް - ރައީސް

އުނދަގޫ އަހަރަކަށްފަހު ދަރިވަރުން ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ބާލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޓެކްސީއެއް ފާސްކޮށްފި

"ސަސްޓެއިނަބަލް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު" ޚާއްސަކުރަނީ ގެއްލުން ލިބުނު ވިޔަފާރިތަކަށް - ފައްޔާޒު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މާމިގިލީ ޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓައެއް ނުލާ - އެމްޕީއެލް

އިންޑިއާއިން މުދައްރިސުން ގެނައީ ދިވެހި މުދައްރިސުން ނުލިބުމުން - އެޑިއުކޭޝަން

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 145 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

"މަރާލާފައި އޮތް ކުއްޖާ ފެނުނީ އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ހޯދަނިކޮށް"

މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމަށް 449 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅަކަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުޤީޤް އަންނަމަހު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ޕީޖީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ 143 މީހުން

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޒުވާ 6 ޤާނޫނަކަށް ގެންނަ އިސްލާޙު ރައީސް އޮފިހަށް ފޮނުވައިފި

ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 121 122