ކޯވިޑް-19

މިއަދަކީ އިސްލާމީ އުންމަތަށް ބަނަ ހުކުރެއް

ކޯވިޑް 19 : މުޅި މާލެއަށް ފަޅު ހުކުރެއް!

ކޯވިޑް-19 : އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމުގެ ތެރޭގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

ފޮޓޯ: މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުން

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ އާދޭސް: ގޭގައި މަޑުކޮށްލަދީ

ކޯވިޑް-19 : ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާގައި ތިބި ބަލި މީހުންގެ އަދަދު 6000 ދަށްވެއްޖެ

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ބާޒާރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭރުފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ބޭންކުތަކަށް އިތުރު އެހީ

1 2 ... 492 493 494 495 496 497 498 ... 525 526