ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާއިން ބޭއްވި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިއަދަކީ އިސްލާމީ އުންމަތަށް ބަނަ ހުކުރެއް

ކޯވިޑް 19 : މުޅި މާލެއަށް ފަޅު ހުކުރެއް!

ކޯވިޑް-19 : އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމުގެ ތެރޭގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

ފޮޓޯ: މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުން

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ އާދޭސް: ގޭގައި މަޑުކޮށްލަދީ

ކޯވިޑް-19 : ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާގައި ތިބި ބަލި މީހުންގެ އަދަދު 6000 ދަށްވެއްޖެ

1 2 ... 491 492 493 494 495 496 497 ... 524 525