މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ލުއި ލޯނު ދޫކުރަނީ

އޮލިމްޕަސް ހިންގުން ޕީއެސްއެމުން ހަވާލުވުމާއެކު ފިލްމީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވޭ އުއްމީދު އާވެއްޖެ - ފަންނާނުން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 3 : ގާލާ ރައުންޑުގެ 5 ވަނަ ޝޯ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 3 - ޖަޖުންނާއި ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލުމަށްފަހު ރައިޙާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ގާލާ 5 ވަނަ ޝޯ

މިއަހަރުގެ ބެސްޓް ރޭޑިއޯ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ސާޖިދާ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ގާލާ ސްޓޭޖުން އިތުރު ހުނަރުވެރިއެއް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 3: ގަދަ 7 ބައިވެރިންގެ ހުށައެޅުން މިރޭ

ފިލްމު ދެއްކުމާއި ޝޯވތައް ބޭއްވުމަށް އޮލިމްޕަސް ދޫކުރާ އަގު %50 ހެޔޮކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 37 38