ފިލްމް ނީނާ: ތަރިންގެ ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ފެނިގެންދިޔަ ފިލްމަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ މިރޭ ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު "ކާނިވަލް" މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ފަށަނީ

ބީސީސީއިން މިފަހަރު ގެނެސްދެނީ މީޑިއާ ކޯ-ވޯކް ސްޕޭސްއެއް

"ނީނާ" ގެ ޓްރެއިލަރ ދޫކޮށްލައިފި، ބެލުންތެރިންނަށް އަނެއްކާވެސް ތަފާތު ފިލްމެއް

"އައްޑޫ އީދިސަމާ" އާއެކު ޢީދުގެ ފޯރި އައްޑޫގައި ގަދަވާނެ

ކަރީނާއާއި ކިއަރާ އަނެއްކާވެސް އެކުގައި ސްކްރީނަށް

ކަންގަނާގެ "އިމާޖެންސީ" އަށްވުރެ ކުރިން އެ ހާދިސާއަށް ބިނާކޮށް އެހެން ފިލްމެއް

"ޖުގް ޖުގް ޖިއޯ" ގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 198 199