ހިޖްރަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަކީ އާދަކާދާގައި ހިމެނޭކަމެއް

ހުސްވި ފެބްރުއަރީ މަހު ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް

އުރުދުނަށް ހިޖުރަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިންސާނީ އެހީ އިތުރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ތައިލޭންޑުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

އިންޑިޔާގެ އިޤްތިޞާދު 5.2 އިންސައްތަ ކުރި އަރާނޭ

ފިލިޕީންސްގައި ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ހަނަފަސްކަމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ދަނީ މަރުވަމުން

ތުރުކީވިލާތުގެ ޖަމާޢަތަކުން ޣައްޒާއަށް ކަނޑުމަގުން އެހީ ފޮނުވަނީ

އިރާންގެ ނިއުކްލިއާރ މައްސަލަ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ހައްލުކުރެވިދާނެ

1 2 ... 868 869 870 871 872 873 874 ... 901 902