އެމެރިކާއަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަންނަ ޢާއިލާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާ ދޭތެރޭ ގެންގުޅުނު ހަރުކަށި ސިޔާސަތު ހުއްޓާލުމަށް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުން

ޖަޕާނަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާގެ ދައުރާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައި

ކޮރެއާ ބައްރުގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާމެދު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބަސް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލަން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށް

ކިމް -ޓްރަމްޕް ސަމިޓާމެދު ޗައިނާ އާއި ޖަޕާނުގެ ބަސް

ބޮޑުމީހެއްކަމަށް ބަލާ އުމުރަށް ޖަޕާނުން ބަދަލު ގެނެސްފި

2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އަދި މެކްސިކޯގައި

1 2 ... 783 784 785 786 787 788 789 ... 1022 1023