ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދުން އެއްވެސް ޤައުމެއް ވަކިވާން ނޭދެން - ޗައިނާ

ތުރުކީ ފުލުހުންނާއި ކުރުދީންނާ ދެމެދު ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް

ސޫރިޔާގައި ދިން ބޮމުގެ ތިން ޙަމަލާގައި 87 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އީރާނުން އިތުރު 700،000 ފީފާގެ ތެޔޮ އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ތުރުކީވިލާތުން ސޫރިޔާއަށް ދޭ ޙަމަލާތަކަށް ރަޝިޔާއިން ފާޑުކިޔައިފި

އިތުރު 18 އަވަށެއް ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ސޫރިޔާގައި ދިން ކާރުބޮމުގެ ދެ ޙަމަލާގައި 47 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާގެ މައްސަލައިގަ ތުރުކީއާއި ރަޝިޔާއިން ހަމަލާ ބަދަލުކޮށްފާނެ

އީޔޫގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމާމެދު ޔޫކޭއިން ގޮތެއް ނިންމަނީ

1 2 ... 649 650 651 652 653 654 655 ... 773 774