ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ދަށަށްގޮސްފި

އީރާނުގެ އިޤްތިޞާދަށް އާ ދިރުމެއް!

ތެލުގެ ބާޒާރަށް އައި ބަދަލާއެކު އޭޝިޔާގެ ހިއްސާގެ އަގުތައް ދަށަށް

އިރާޤުގެ ރަމާދީގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރަނީ

ތުރުކީއިން ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނަށް ވޯކް ޕާރމިޓް ދޭން ނިންމައިފި

އޭ.އައި.އައި.ބީއިން ބޭނުންވަނީ އޭޝިޔާ ތަރައްޤީކުރަން- ލީ

ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުމަކީ ނަމޫނާއެއް- ރޫޙާނީ

ޖަލާލް އާބާދުގައި ދިން ޙަމަލާއާ ޠާލިބާނުންނާ ގުޅުމެއް ނެތް !

ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުމަކީ ރަނުގެ ސަފްޙާއެއް- އީރާން

1 2 ... 326 327 328 329 330 331 332 ... 425 426