ޑަބްލިއުޓީއެމް ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ޖޮބް ފެއާރ މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ

އާރތްޗެކް ބްރޮންޒް އެވޯޑް ގިލި ލަންކަންފުށިން ހޯދައިފި

ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯގެ ވީޑިއޯ މުބާރާތުގެ އެވޯޑެއް ރާއްޖެއަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ޖޮބް ފެއަރ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %4.3 އިތުރުވެއްޖެ

ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

އެކްސްޕޯ މިލާނޯ 2015ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުން

1 2 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77