ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ޖޮބް ފެއަރ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %4.3 އިތުރުވެއްޖެ

ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

އެކްސްޕޯ މިލާނޯ 2015ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުން

އެއްމެ ހިތްގައިމު ޓްރީ ހައުސް ހޮޓެލް ތަކުގެ ލިސްޓްގަ އަމިއްލަފުށި

އެއްމެ ހިތްގައިމު ބީޗް ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް ލަކްސް މޯލްޑިވްސްއަށް

ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތ.އަތޮޅުގައި އާ ރިސޯޓްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

1 2 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65