99 އަހަރަށްފަހު ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތަށި ޗިލީ ހޯދައިފި

ފީފާގެ ރައީސް ކަމަށް 5 ވަނަ ދައުރަކަށް ސެޕް ބްލެޓަރ

ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް ސެމީފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

ރިއަލްމެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޮޓީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

އައިއޯއައިޖީގެ ފްޓްބޯޅައިގައި ރާއްޖެ ގްރޫޕް އޭގައި

ބ. އަތޮޅު ރިޒޯޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތާރާ ހޯދައިފި

"މޫދު ކުޅިވަރު ޢީދު" ރައީސް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި

މިނިވަން 50 ގެ މޫދު ކުޅިވަރުތައް ފެށިއްޖެ

އެފްއޭއެމް އިން ހޮވާ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް އެވޯޑު ދެއްވައިފި